โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

“Short-term Exchange Scholarship Program 2021”
USA, UK, New Zealand, Philippines, Japan
สมัครสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (ระยะสั้น) รุ่นที่ 24

5 ประเทศที่มีชื่อเสียงด้านโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักเรียนมัธยม

VERSION :

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาเต็มจำนวน  และทุนส่วนลดค่าธรรมเนียมในโครงการฯรวมมูลค่ากว่า 395,000 บาท จำนวน 49 ทุน ภายใต้โครงการ  “Short-term Exchange Scholarship Program 2020” เรียนภาษา และทัศนศึกษา ซึ่งจะทำการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และการสอบข้อเขียนภาษาไทย เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นผู้รับทุน นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมที่ท้าทาย และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของประเทศเจ้าบ้าน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ ทำให้เกิดความทรงจำที่งดงามและนักเรียนได้พัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเอง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.มีสถานภาพเป็นนักเรียน ม. 1 - ม. 6

2.มีทัศนคติและความประพฤติดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

อันดับประเภททุน

อันดับ 1 จำนวน 5 ทุน    (รวมมูลค่าทุน 75,000 บาท)

           ทุนส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการ 15,000 บาท

อันดับ 2  จำนวน 20 ทุน (รวมมูลค่าทุน 200,000 บาท)

           ทุนส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการ 10,000 บาท

อันดับ 3  จำนวน 24 ทุน (รวมมูลค่าทุน 120,000 บาท)

           ทุนส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการ 5,000 บาท

**ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ**

หมายเหตุ : นักเรียนที่ได้ทุนอันดับที่ 1 - 5 ต้องจัดทำ VDO แนะนำประสบการณ์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ

             ความยาว 3 - 5 นาที ส่งให้แก่ทางศูนย์ฯ ภายใน 1 เดือน หลังจากเดินทางกลับ

หลักฐานประกอบการสมัคร

  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
  • ค่าสมัครสอบ 100 บาท

การสอบคัดเลือก : สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 

 

 

 

 

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ

1. เรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆในสถาบันชั้นนำ ร่วมกิจกรรมกลุ่ม และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ระยะเวลา 2

    สัปดาห์ ขึ้นไป ณ ประเทศเจ้าบ้าน

2. พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์หรือหอพักของโรงเรียน (รวมค่าอาหาร 3 มื้อหรือค่าอาหาร 2 มื้อขึ้นอยู่กับโครงการ

    ของแต่ละประเทศ)

3. ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

4. ผู้ประสานงานครูไทย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันคอยดูแล และให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาของโครงการ

5. เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ให้คำปรึกษา แนะแนวศึกษาต่อ และประสานงานให้ความช่วยเหลือภายหลังจากสิ้นสุด

    โครงการ

6. ประกาศนียบัตรจากสถาบันที่นักเรียนเข้าศึกษาและจาก A&D InterEducation

 

All Rights Reserved © 2013-2020 A&D Intereducation Co., Ltd.

บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 

22/26 หมู่ 5 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรสาร 020199959

All Rights Reserved © 2013-2021 A & D Intereducation Co., Ltd.

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 

22/26 หมู่ 5 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรสาร 020199959

โทรหาเรา คลิกเลย!

•จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google• อยากมีเว็บไซต์ติดหน้าแรกๆ กูเกิ้ลโดยไม่ต้องลงโฆษณา --►มีลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องและซื้อซ้ำ --►เว็บสวย ทันสมัย โหลดไว รองรับมือถือ --►มีทีมงานผ่อนแรง ทำกราฟฟิค+ปั่นเว็บ --►มีคนพูดถึงสินค้าและธุรกิจของคุณ --►คุยกับทีมจีเนียสสิคะ