โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Life in USA Tanasin Silaruks
exchange student The University of Adelaide
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
exchange student
exchange student
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
exchange student
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
exchange student
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา
exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในประเทศไทยที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ของรัฐบาลเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยเข้าพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในประเทศเจ้าบ้าน นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมที่หลากหลายจากประเทศที่นักเรียนเลือกในฐานะตัวแทนทูตเยาวชนของประเทศไทย ซึ่งประสบการณ์ต่างๆ จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคมที่มีอารยธรรมที่หลากหลาย อีกทั้งนักเรียนจะสามารถนำความรู้และศักยภาพของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษา การฝึกอบรม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็น ตัวแทนสถาบันการศึกษา ในระดับชั้นนำของโลก ทั้งสถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยครอบคลุมถึง 25 ประเทศทั่วโลก

นักเรียนแลกเปลี่ยน
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

exchange student The University of Adelaide
BOONRUKSA SAKAEW
PATTAMAPORN JITPHIANKHA
PHEERAPONG  ITTARAT
ARAYA CHATCHAIPOLRAT
Life in USA Tanasin Silaruks

สถาบันการศึกษาต่อต่างประเทศ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

4 Reasons to Study AI in the United States

Artificial intelligence, or AI, the field concerned with building machines with intelligence similar to our own, is one of the world’s fastest-growing, dynamic fields at the moment, and it is still in its infancy, making it a great choice as a study and career path. One of the best ways to gain the knowledge, skills, and experience you need to set yourself up for an AI career is to study the field in the United States, which many, including CEO World Magazine, believe is leading the race in terms of AI. Here’s a closer look at four reasons to study AI along with why the US, in particular, is an excellent destination to study the subject.

“Short-term Exchange Scholarship Program 2021” USA, UK, New Zealand, Philippines, Japan สมัครสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (ระยะสั้น) รุ่นที่ 24 เดินทางเมษายน 2564

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาเต็มจำนวน และทุนส่วนลดค่าธรรมเนียมในโครงการฯรวมมูลค่ากว่า 395,000 บาท จำนวน 49 ทุน ภายใต้โครงการ “Short-term Exchange Scholarship Program 2020” เรียนภาษา และทัศนศึกษา ซึ่งจะทำการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และการสอบข้อเขียนภาษาไทย เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นผู้รับทุน นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมที่ท้าทาย และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของประเทศเจ้าบ้าน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ ทำให้เกิดความทรงจำที่งดงามและนักเรียนได้พัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเอง

ทำไมต้องเรียนต่อนอกตั้งแต่เด็ก

การศึกษาต่อต่างประเทศ คือหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม โอกาสเรียนต่อนอกมีมากมาย คุณจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศใหม่ที่ไม่เคยสัมผัส ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจะมอบประโยชน์แก่การใช้ชีวิต รวมไปถึงจุดแข็งเหนือคู่แข่งในโลกทำงาน

...
...

แนะแนวนักเรียนแลกเปลี่ยน เรียนต่อต่างประเทศ​

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

VERSION :

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

All Rights Reserved © 2013-2020 A&D Intereducation Co., Ltd.

บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 

22/26 หมู่ 5 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรสาร 020199959

All Rights Reserved © 2013-2021 A & D Intereducation Co., Ltd.

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 

22/26 หมู่ 5 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรสาร 020199959

โทรหาเรา คลิกเลย!

•จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google• อยากมีเว็บไซต์ติดหน้าแรกๆ กูเกิ้ลโดยไม่ต้องลงโฆษณา --►มีลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องและซื้อซ้ำ --►เว็บสวย ทันสมัย โหลดไว รองรับมือถือ --►มีทีมงานผ่อนแรง ทำกราฟฟิค+ปั่นเว็บ --►มีคนพูดถึงสินค้าและธุรกิจของคุณ --►คุยกับทีมจีเนียสสิคะ